Marzena Lisowska

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Poznań
telefon: + 48 606 44 55 11
email:

W celu otrzymania oferty proszę skontaktować się ze mną telefonicznie.

Tłumaczenia

Tłumaczenie przysięgłe czyli uwierzytelnione jest opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, który jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ma wartość urzędową. Najczęściej tłumaczone dokumenty to:

 • pisma sądowe (pozwy, postanowienia, wyroki, wezwania i inne)
 • dokumenty firm (wpisy do ewidencji, NIP, KRS, umowy spółek, umowy handlowe)
 • dokumenty pojazdów (dowód zakupu, dowód rejestracyjny)
 • akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych
 • dokumenty osobiste (akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, świadectwo szkolne, dyplom, certyfikat, prawo jazdy, zaświadczenia, druki i inne)

Tłumaczenie przysięgłe objęte jest klauzulą poufności a tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego.

Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami a tłumaczenia zwykłego 1600 znaków ze spacjami. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jak całą. Minimalną jednostką obliczeniową jest 1 strona.

Tłumaczenia ekspresowe i specjalistyczne do uzgodnienia.

Tłumaczenie pisemne na język polski 42 zł za stronę.
Tłumaczenie pisemne na język angielski 42 zł za stronę.
Tłumaczenie ustne – pierwsza godzina 160 zł.
Tłumaczenie ustne – każda kolejna rozpoczęta godzina 110 zł.

Podane ceny są cenami brutto.
Wycena - gratis.
Dla stałych Klientów i przy dużych zleceniach stosuję atrakcyjne rabaty cenowe.

Kursy

Kursy języka angielskiego prowadzone są na różnych poziomach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia i obejmują:

 • Przygotowanie do matury i innych egzaminów językowych
 • Konwersacje
 • Kursy ogólne z nastawieniem na poszerzanie słownictwa lub gramatyki
 • Kursy ogólne z elementami słownictwa specjalistycznego
 • Kursy gramatyki języka angielskiego
 • Indywidualne spotkania przygotowujące do rozmów biznesowych, negocjacji lub wykładów w języku angielskim