Marzena Lisowska

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Poznań
telefon: + 48 606 44 55 11
email:

W celu otrzymania oferty proszę skontaktować się ze mną telefonicznie.

Tłumaczenie pisemne
50 zł
za stronę (wycena gratis)

Tłumaczenia

Tłumaczenie przysięgłe czyli uwierzytelnione jest opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, który jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ma wartość urzędową. Najczęściej tłumaczone dokumenty to:

 • pisma sądowe (pozwy, postanowienia, wyroki, wezwania i inne)
 • dokumenty firm (wpisy do ewidencji, NIP, KRS, umowy spółek, umowy handlowe)
 • dokumenty pojazdów (dowód zakupu, dowód rejestracyjny)
 • akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych
 • dokumenty osobiste (akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, świadectwo szkolne, dyplom, certyfikat, prawo jazdy, zaświadczenia, druki i inne)

Tłumaczenie przysięgłe objęte jest klauzulą poufności a tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego.

Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami a tłumaczenia zwykłego 1600 znaków ze spacjami. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jak całą. Minimalną jednostką obliczeniową jest 1 strona.

Tłumaczenia ekspresowe i specjalistyczne do uzgodnienia.

Tłumaczenie pisemne na język polski 50 zł za stronę.
Tłumaczenie pisemne na język angielski 50 zł za stronę.
Tłumaczenie ustne – pierwsza godzina 200 zł.
Tłumaczenie ustne – każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł.

Podane ceny są cenami brutto.
Wycena - gratis.
Dla stałych Klientów i przy dużych zleceniach stosuję atrakcyjne rabaty cenowe.

Kursy

Kursy języka angielskiego prowadzone są na różnych poziomach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia i obejmują:

 • Przygotowanie do matury i innych egzaminów językowych
 • Konwersacje
 • Kursy ogólne z nastawieniem na poszerzanie słownictwa lub gramatyki
 • Kursy ogólne z elementami słownictwa specjalistycznego
 • Kursy gramatyki języka angielskiego
 • Indywidualne spotkania przygotowujące do rozmów biznesowych, negocjacji lub wykładów w języku angielskim